W notatce przedstawiono wyniki badania struktury wynagrodzeń według zawodów w województwie podlaskim w październiku 2016 r. w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.