W opracowaniu zaprezentowano uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania struktury gospodarstw rolnych osób fizycznych oraz pełnego badania struktury gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Badanie to spełnia potrzeby krajowe i unijne.Wykonano je zgodnie z kalendarzem i wymogami Eurostatu w 2016 r. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2016 r. według stanu na 1 czerwca 2016 r. (dzień referencyjny) i obejmowało zmienne m.in. z zakresu użytkowania powierzchni, zasiewów, pogłowia zwierząt, struktury dochodów gospodarstw, zużycia nawozów.