Przedmiotem opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2016 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania statystycznego GUS, prowadzonego na formularzach KT-1, z częstotliwością miesięczną. Konieczność dostosowania badań do nowego prawodawstwa Unijnego spowodowała rozszerzenie zakresu podmiotowego bazy noclegowej. Od 2010 r., oprócz obiektów zbiorowego zakwaterowania, badaniem objęto również obiekty indywidualnego zakwaterowania posiadające co najmniej 10 miejsc noclegowych (kwatery prywatne/pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne).