W dniach 1.02-31.03.2023 r. przeprowadzane jest badanie ankietowe „Uczenie się osób dorosłych”. Głównym celem badania jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w wieku 18-69 lat w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz uczeniu się nieformalnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniem lub w celu weryfikacji ankietera, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Statystycznym w Białymstoku  (+48 85 749 77 44) lub infolinią statystyczną (+48 22 279 99 99).