Trwają przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021!
Od 1 lutego rozpoczyna się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zgłoś się do 16 lutego 2021 r. do urzędu gminy/miasta i zostań rachmistrzem spisowym.