Folder zawiera  informacje dotyczące kobiet w województwie podlaskim takie jak: struktura według wieku, przeciętne dalsze trwanie życia, aktywność ekonomiczna,  kobiety studiujące na uczelniach wyższych oraz radne organów jednostek samorządu terytorialnego.