Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Lasy w Polsce, na Białorusi, Litwie i Ukrainie w 2010 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.05.2014

Publikacja powstała w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z Narodowym Komitetem Statystycznym Republiki Białorusi, Urzędem Statystycznym Litwy oraz Państwową Służbą Statystyki Ukrainy. W publikacji zaprezentowano w ujęciu statystycznym zagadnienia z zakresu leśnictwa,  w celu wyeksponowania cech charakterystycznych lasów Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Публикация возникла в результате сотрудничества Статистического Управления в Белостоке с Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, Департаментом Статистики Литвы, а также с Государственной службой статистики Украины. В данной публикации рассматриваются вопросы из области лесного хозяйства в статистической трактовке с целью представления характерных черт лесов Польши, Беларуси, Литвы и Украины.

The publication is the result of the cooperation of the Statistical Office in Białystok with the National Statistical Office Committee of the Republic of Belarus, Statistics Lithuania, as well as with the State Statistics Service of Ukraine.The publication presents forestry issues concerning four countries, namely Poland, Belarus, Lithuania and Ukraine from statistical angle.

Do góry