Dzień Statystyki Polskiej ustanowiony został w 2008 roku dla upamiętnienia pierwszego na ziemiach polskich Spisu Powszechnego uchwalonego 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Dzień ten jest okazją do refleksji nad miejscem statystyki w życiu gospodarczym i społecznym.