W notatce przedstawiono dane dotyczące liczby studentów oraz absolwentów, w tym niepełnosprawnych, w szkołach wyższych województwa podlaskiego, a także zaprezentowano informacje na temat największych uczelni w regionie.