Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ceny, handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Ceny użytków rolnych w obrocie prywatnym w województwie podlaskim w 2016 r.
21.02.2017

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2020/2021
09.09.2021 Archiwum Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2020/2021
2 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych w województwie podlaskim
18.05.2017

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w regionie Podlaskie w 2019 r.
08.01.2021 Archiwum Notatka informacyjna - Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w regionie Podlaskie w 2019 r.
2 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2018 r.
31.10.2019 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2018 r.
3 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w regionie Podlaskie w 2017 r.
07.10.2019
4 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wzrost produktu krajowego brutto w województwie podlaskim w 2015 r.
09.10.2017
5 Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa podlaskiego I-III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa podlaskiego I-III 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2021 r.
30.11.2021 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2021 r.
2 Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2020 r.
08.11.2021 Archiwum Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2020 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Informacja o sytuacji demograficznej województwa podlaskiego w 2020 r.
30.04.2021 Archiwum Notatka informacyjna - Informacja o sytuacji demograficznej województwa podlaskiego w 2020 r.
2 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Ludność w województwie podlaskim w pierwszym półroczu 2019 r.
22.10.2019
3 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Małżeństwa w województwie podlaskim w 2018 r.
20.08.2019
4 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Przeciętne trwanie życia mężczyzn i kobiet w województwie podlaskim w 2018 r.
08.08.2019 Archiwum Notatka informacyjna - Przeciętne trwanie życia mężczyzn i kobiet w województwie podlaskim w 2018 r.
5 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Spadek liczby ludności pomimo wzrostu liczby urodzeń w województwie podlaskim w I półroczu 2017 r.
05.10.2017
6 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030
08.09.2017
7 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Struktura zgonów według przyczyn w województwie podlaskim w 2015 r.
28.03.2017
8 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie podlaskim w 2012 r.
31.05.2013 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie podlaskim w 2012 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020
01.12.2020 Archiwum Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim. Stan na koniec 2013 r.
17.02.2014 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim. Stan na koniec 2013 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2021 r.
30.09.2021 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2021 r.
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2020 r.
29.04.2021 Archiwum Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2020 r.
3 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie podlaskim w 2020 r.
15.04.2021 Archiwum Notatka informacyjna - Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie podlaskim w 2020 r.
4 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wyniki badania struktury wynagrodzeń według zawodów w województwie podlaskim w październiku 2018 r.
22.01.2020 Archiwum Notatka informacyjna - Wyniki badania struktury wynagrodzeń według zawodów w województwie podlaskim w październiku 2018 r.
5 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w pierwszym półroczu 2019 r.
17.09.2019
6 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie podlaskim w 2016 r.
30.08.2019
7 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Mniej emerytów i rencistów wśród mieszkańców województwa podlaskiego w 2016 r.
23.11.2017
8 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Jednocyfrowa stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podlaskim
24.05.2017

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2020 r.
15.07.2021 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2020 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rachunki leśne w Polsce w 2018 r.
30.11.2020 Archiwum Rachunki leśne w Polsce w 2018 r.
2 Informacja sygnalna Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim w 2016 r.
04.12.2017
3 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie podlaskim w 2007 r.
31.03.2008

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie podlaskim w 2020 r.
20.05.2021 Archiwum Turystyka w województwie podlaskim w 2020 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2020 r.
11.10.2021 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2020 r.
2 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Jakość życia w województwie podlaskim na tle Polski w 2015 r.
24.03.2017
Do góry