Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ceny, handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Ceny użytków rolnych w obrocie prywatnym w województwie podlaskim w 2016 r.
21.02.2017

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2022/2023
11.09.2023 Archiwum Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2022/2023
2 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Żłobki i kluby dziecięce w województwie podlaskim w 2021 r.
11.08.2022
3 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych w województwie podlaskim
18.05.2017

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w regionie podlaskim w 2022 r.
05.01.2024 Archiwum Notatka informacyjna - Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w regionie podlaskim w 2022 r.
2 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w regionie podlaskim w 2020 r.
07.10.2022 Archiwum Notatka informacyjna - Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w regionie podlaskim w 2020 r.
3 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w 2020 r.
07.04.2022
4 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2018 r.
31.10.2019 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2018 r.
5 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wzrost produktu krajowego brutto w województwie podlaskim w 2015 r.
09.10.2017
6 Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa podlaskiego I-III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa podlaskiego I-III 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2024 r.
30.04.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2024 r.
2 Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2022 r.
09.11.2023 Archiwum Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2022 r.

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Kultura w województwie podlaskim w 2021 r.
11.07.2022

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Prognoza ludności województwa podlaskiego do 2060 r.
20.10.2023
2 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Przeciętne trwanie życia w województwie podlaskim w 2022 r.
09.08.2023 Archiwum Notatka informacyjna - Przeciętne trwanie życia w województwie podlaskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
4 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie podlaskim - wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
5 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Małżeństwa, rozwody i separacje w woj. podlaskim w 2021 r.
07.07.2022 Archiwum Notatka informacyjna - Małżeństwa, rozwody i separacje w woj. podlaskim w 2021 r.
6 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Informacja o sytuacji demograficznej województwa podlaskiego w 2021 r.
05.05.2022 Archiwum Notatka informacyjna - Informacja o sytuacji demograficznej województwa podlaskiego w 2021 r.
7 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Przyczyny zgonów w województwie podlaskim w 2020 r.
20.01.2022
8 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Ludność w województwie podlaskim w pierwszym półroczu 2019 r.
22.10.2019
9 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Spadek liczby ludności pomimo wzrostu liczby urodzeń w województwie podlaskim w I półroczu 2017 r.
05.10.2017
10 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030
08.09.2017
11 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Struktura zgonów według przyczyn w województwie podlaskim w 2015 r.
28.03.2017
12 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie podlaskim w 2012 r.
31.05.2013 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie podlaskim w 2012 r.

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie podlaskim w latach 2020 i 2021
11.03.2022
2 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie podlaskim w latach 2018–2020
14.02.2022

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022
01.12.2022 Archiwum Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim. Stan na koniec 2013 r.
17.02.2014 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim. Stan na koniec 2013 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2023 r.
30.04.2024 Archiwum Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie podlaskim w 2023 r.
30.04.2024 Archiwum Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie podlaskim w 2023 r.
3 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 4 kwartale 2023 r.
28.03.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 4 kwartale 2023 r.
4 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie podlaskim w świetle wyników NSP 2021
18.03.2024
5 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń w województwie podlaskim w październiku 2022 r.
29.02.2024 Archiwum Struktura wynagrodzeń w województwie podlaskim w październiku 2022 r.
6 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w 2022 r. – dane wstępne
28.06.2023 Archiwum Notatka informacyjna - Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w 2022 r. – dane wstępne
7 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
8 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w pierwszym półroczu 2019 r.
17.09.2019
9 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie podlaskim w 2016 r.
30.08.2019
10 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Mniej emerytów i rencistów wśród mieszkańców województwa podlaskiego w 2016 r.
23.11.2017
11 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Jednocyfrowa stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podlaskim
24.05.2017

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2022 r.
13.07.2023 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2022 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rachunki leśne w Polsce w 2021 r.
30.11.2023 Archiwum Rachunki leśne w Polsce w 2021 r.
2 Informacja sygnalna Leśnictwo w 2022 r.
29.06.2023 Archiwum Leśnictwo w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie podlaskim, część II
02.09.2022
4 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie podlaskim
29.04.2022
5 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie podlaskim
14.10.2021
6 Informacja sygnalna Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim w 2016 r.
04.12.2017
7 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie podlaskim w 2007 r.
31.03.2008

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie podlaskim w 2023 r.
28.05.2024 Archiwum Turystyka w województwie podlaskim w 2023 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2022 r.
10.10.2023 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Warunki mieszkaniowe w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
3 Notatka informacyjna Notatka informacyjna - Jakość życia w województwie podlaskim na tle Polski w 2015 r.
24.03.2017
Do góry