W notatce przedstawiono informacje o nakładach inwestycyjne w gospodarce narodowej, strukturze nakładów inwestycyjnych według rodzajów działalności (w cenach bieżących) czy wartości brutto środków trwałych (w bieżących cenach ewidencyjnych) w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w 2020 r.