W notatce przedstawiono informacje dotyczące wartości produktu krajowego brutto oraz produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie podlaskim oraz w Polsce w porównaniu z poprzednimi latami.