W notatce przedstawiono informacje dotyczące liczby kin, teatrów, placówek bibliotecznych, muzeów oraz innych instytucji kultury w województwie podlaskim w 2021 r.