W notatce przedstawiono informacje dotyczące liczby ludności, przyrostu naturalnego i migracji ludności w województwie podlaskim.