W notatce przedstawiono informacje dotyczące liczby małżeństw istniejących, małżeństw nowo zawartych oraz małżeństw rozwiązanych według przyczyn w województwie podlaskim w porównaniu z rokiem ubiegłym.