W 2020 r. w województwie podlaskim zmarły 14622 osoby, tj. o 17,0% więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak w latach poprzednich, przyczyną największej liczby zgonów były choroby układu krążenia oraz nowotwory, które spowodowały łącznie 60,9% wszystkich zgonów w omawianym roku. COVID-19 był przyczyną 8,2% ogółu zgonów w regionie