W notatce przedstawiono informacje dotyczące liczby ludności oraz ruchu naturalnego tj. urodzeń żywych, zgonów, przyrostu naturalnego, migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały w województwie podlaskim w porównaniu do lat ubiegłych.