Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, populacja mieszkańców województwa podlaskiego liczyła 1154,3 tys. osób. Liczba ludności zmniejszyła się o 4,0% w porównaniu z zanotowaną podczas spisu przeprowadzonego w 2011 r. Na terenie województwa podlaskiego zlokalizowanych było 460,9 tys. mieszkań, tj. o 9,5% więcej w odniesieniu do wyników spisu z 2011 r.