W notatce przedstawiono informacje dotyczące przeciętnej liczby emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także przeciętnych miesięcznych świadczeń z ubezpieczeń społecznych w województwie podlaskim.