W notatce przedstawiono między innymi przeciętną liczbę emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia ze środków ZUS i KRUS w 2016 r. w województwie podlaskim.