W opracowaniu zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące m.in. charakterystyki gospodarstw rolnych, użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych oraz nawożenia roślin.