W notatce przygotowanej na podstawie "Badania spójności społecznej" przedstawiono jakość życia w województwie podlaskim na tle Polski w tym m.in. miesięczny dochód pieniężny w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, udział gospodarstw odczuwających potrzebę korzystania z różnych form pomocy zewnętrznej, ogólną ocenę stanu zdrowia.