Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.03.2019
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja prezentuje dane dotyczące liczby i struktury jednostek wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz liczby jednostek z zawieszoną działalnością według stanu w końcu grudnia 2018 r., a także informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wykreślonych z powyższego rejestru w 2018 r. W celu zilustrowania zmian i tendencji obserwowanych w strukturze gospodarki regionu, większość danych zestawiono z analogicznymi wielkościami z roku poprzedniego, a wybrane informacje zostały przedstawione w retrospekcji od 2000 r. Dane w publikacji zaprezentowano według sektorów własności, sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), form organizacyjno-prawnych, przewidywanej liczby pracujących, a w przypadku spółek handlowych także według rodzaju kapitału. Przedstawiono je dla województwa ogółem oraz w przekroju podregionów, powiatów i gmin.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007

Wyjdź z archiwum

Do góry