Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2022 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.07.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie zawiera informacje o produkcji roślinnej, pogłowiu zwierząt gospodarskich, poziomie i wartości skupu produktów rolnych, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 r., natomiast informacje na temat produkcji ważniejszych produktów zwierzęcych oraz globalnej, końcowej i towarowej produkcji rolniczej zaprezentowane w publikacji dotyczą 2021 r. W celu zobrazowania przemian i tendencji w rolnictwie, dane zestawiono z analogicznymi wielkościami z roku poprzedniego, a niektóre informacje zostały przedstawione w retrospekcji od 2000 r. Wybrane dane dla województwa podlaskiego zaprezentowano w odniesieniu do kraju i innych województw.

W dniu 25.08.2023 r. wprowadzono następujące zmiany w pliku „Rolnictwo w województwie podlaskim w 2022 r. Publikacja w formacie PDF”:

·   w rozdziale 1 „Produkcja roślinna” na str. 16 w tablicy 3 „Powierzchnia uprawy zbóż”, w główce (nad rubrykami 1 i 2) skorygowano jednostkę miary (z tys. ha na ha);

·     ·   w Aneksie na str. 66 w tablicy przeglądowej I „Rolnictwo w województwie podlaskim na tle kraju i pozostałych województw w 2022 r.”, w trzecim od góry wierszu pierwszej kolumny skorygowano plon zbóż podstawowych łącznie z mieszankami zbożowymi z 1 ha dla województwa kujawsko-pomorskiego (z 5,1 dt na 51,6 dt).

Przekroje: województwo, formy własności
Do góry