Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Statystyka leśnictwa

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Celem badań z zakresu leśnictwa jest uzyskanie danych na temat zasobów leśnych, zagospodarowania lasu i zadrzewień oraz użytkowania lasu, uwzględniając wszystkie formy własności.

Wyniki badań z zakresu leśnictwa stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów i podstawy ich wielostronnego użytkowania. Stanowią źródło informacji na temat zadrzewień, będących istotnym elementem środowiska przyrodniczego spełniającym rolę proekologiczną oraz produkcyjną. Ponadto, wyniki badań są wykorzystywane przy opracowywaniu Rachunku Satelitarnego Leśnictwa.

Badania dotyczące statystyki leśnictwa realizowane są przez jednostki sprawozdawcze na formularzach:

Na formularzu wykazywane są dane charakteryzujące powierzchnię gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia, rozmiar i strukturę prac hodowlanych, a także intensywność i strukturę pozyskania drewna. Badanie prowadzone jest metodą pełną, tzn. obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który powinien zostać wysłany do dnia 5 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020.
Szczegóły dotyczące składania sprawozdań statystycznych znajdują się na stronie:  e-Statystyka.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdania?
Obowiązek składania sprawozdania dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zarządzających lasami państwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa będących ich czasowym lub wieczystym użytkownikiem (z wyłączeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych), będących właścicielem/użytkownikiem wieczystym lub czasowym lasów państwowych (poza Skarbem Państwa) lub samorządowych (z wyłączeniem gmin). Starostwa składają sprawozdanie w zakresie lasów Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie posiadania oraz w zakresie lasów powiatowych i wojewódzkich będących w wyłącznym zarządzie starostwa.

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sprawozdaniem L-01 prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Urzędu:

Dla jednostek z terenu województwa:

Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami

Telefony

E-mail

dolnośląskiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

kujawsko-pomorskiego

Anna Maria Witkowska

85  749 77 60

lubelskiego

Ewa Sobiech

85  749 77 61

lubuskiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

łódzkiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

małopolskiego

Ewa Sobiech

85  749 77 61

mazowieckiego

Magdalena Kamińska

85  749 77 48

opolskiego

Magdalena Kamińska

85  749 77 48

podkarpackiego

Małgorzata Jelska

85  749 77 20

podlaskiego

Elżbieta Tomaszewska

85  749 77 90

pomorskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

śląskiego

Aneta Rakowska

85  749 77 87

świętokrzyskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

warmińsko-mazurskiego

Małgorzata Jelska

85  749 77 20

wielkopolskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

zachodniopomorskiego

Anna Maria Witkowska

85  749 77 60


Na formularzu wykazywane są dane dotyczące sadzenia drzew i krzewów w zadrzewieniach, pozyskiwania drewna (grubizny) z zadrzewień oraz powierzchni zadrzewień. Badanie prowadzone jest metodą pełną, tzn. obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który powinien zostać złożony do dnia 1 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020. Szczegóły dotyczące składania sprawozdań statystycznych znajdują się na stronie:  e-Statystyka.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdania?
Obowiązek składania sprawozdania dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzących działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, a także, niezależnie od zaklasyfikowania działalności podstawowej, w przypadku, gdy prowadzą nasadzenia zadrzewień. Z obowiązku wyłączone zostały zarządy gmin i podległe im jednostki (przedsiębiorstwa) komunalne, których działalność w zakresie zadrzewień ujmują łącznie gminy na sprawozdaniu SG-01 cz.2.
Podmiotami sprawozdawczymi są więc przede wszystkim: nadleśnictwa Lasów Państwowych, dyrekcje parków narodowych, gospodarstwa rolne Skarbu Państwa w strukturach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zarządcy/zarządy dróg publicznych, elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty i inne zakłady przemysłowe.

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sprawozdaniem L-02 prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Urzędu:

Dla jednostek z terenu województwa:

Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami

Telefony

E-mail

dolnośląskiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

kujawsko-pomorskiego

Anna Maria Witkowska

85  749 77 60

lubelskiego

Ewa Sobiech

85  749 77 61

lubuskiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

łódzkiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

małopolskiego

Ewa Sobiech

85  749 77 61

mazowieckiego

Magdalena Kamińska

85  749 77 48

opolskiego

Magdalena Kamińska

85  749 77 48

podkarpackiego

Małgorzata Jelska

85  749 77 20

podlaskiego

Elżbieta Tomaszewska

85  749 77 90

pomorskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

śląskiego

Aneta Rakowska

85  749 77 87

świętokrzyskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

warmińsko-mazurskiego

Małgorzata Jelska

85  749 77 20

wielkopolskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

zachodniopomorskiego

Anna Maria Witkowska

85  749 77 60


Na formularzu wykazywane są dane charakteryzujące powierzchnię gruntów leśnych, rozmiar i strukturę prac hodowlanych oraz pozyskanie drewna. Badanie prowadzone jest metodą pełną, tzn. obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który powinien zostać złożony do dnia 19 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020.
Szczegóły dotyczące składania sprawozdań statystycznych znajdują się na stronie: e-Statystyka.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdania?
Sprawozdanie sporządzają zarządy powiatów (miast na prawach powiatu), w ścisłym kontakcie z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych (czy dyrekcjami parków narodowych) w przypadku powierzenia im przez starostę obowiązków w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (art. 5 ustawy o lasach z dn. 28 września 1991 r. – Dz. U. 2020, poz. 1463, z późn. zm.).

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sprawozdaniem L-03 prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Urzędu:

Dla jednostek z terenu województwa:

Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami

Telefony

E-mail

dolnośląskiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

kujawsko-pomorskiego

Anna Maria Witkowska

85  749 77 60

lubelskiego

Ewa Sobiech

85  749 77 61

lubuskiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

łódzkiego

Ada Wojciula

85  749 77 46

małopolskiego

Ewa Sobiech

85  749 77 61

mazowieckiego

Magdalena Kamińska

85  749 77 48

opolskiego

Magdalena Kamińska

85  749 77 48

podkarpackiego

Małgorzata Jelska

85  749 77 20

podlaskiego

Elżbieta Tomaszewska

85  749 77 90

pomorskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

śląskiego

Aneta Rakowska

85  749 77 87

świętokrzyskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

warmińsko-mazurskiego

Małgorzata Jelska

85  749 77 20

wielkopolskiego

Justyna Gęsich

85  749 77 89

zachodniopomorskiego

Anna Maria Witkowska

85  749 77 60

 

Do góry