Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Statystyka leśnictwa

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Celem badań z zakresu leśnictwa jest uzyskanie danych na temat zasobów leśnych, zagospodarowania lasu i zadrzewień oraz użytkowania lasu, uwzględniając wszystkie formy własności.

Wyniki badań z zakresu leśnictwa stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów i podstawy ich wielostronnego użytkowania. Stanowią źródło informacji na temat zadrzewień, będących istotnym elementem środowiska przyrodniczego spełniającym rolę proekologiczną oraz produkcyjną. Ponadto, wyniki badań są wykorzystywane przy opracowywaniu rachunków środowiskowo-ekonomicznych dla lasów.


Badania dotyczące statystyki leśnictwa realizowane są przez jednostki sprawozdawcze na formularzach:

Na formularzu wykazywane są dane charakteryzujące powierzchnię gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia, rozmiar i strukturę prac hodowlanych, a także intensywność i strukturę pozyskania drewna. Badanie prowadzone jest metodą pełną, tzn. obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który powinien zostać wysłany do dnia 6 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022.
Szczegóły dotyczące składania sprawozdań statystycznych znajdują się na stronie:  e-Statystyka.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdania?
Obowiązek składania sprawozdania dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zarządzających lasami państwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa będących ich czasowym lub wieczystym użytkownikiem (z wyłączeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych), będących właścicielem/użytkownikiem wieczystym lub czasowym lasów państwowych (poza Skarbem Państwa) lub samorządowych (z wyłączeniem gmin). Starostwa składają sprawozdanie w zakresie lasów Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie posiadania oraz w zakresie lasów powiatowych i wojewódzkich będących w wyłącznym zarządzie starostwa.

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sprawozdaniem L-01 prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Urzędu:


Dla jednostek z terenu województwa:

Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami

Telefony

E-mail

dolnośląskiego

Emilia Charyło

85 749 77 48

kujawsko-pomorskiego

Anna Maria Witkowska

730 121 050
85 749 77 60

lubelskiego

Ewa Sobiech

85 749 77 61

lubuskiego

Agata Jagłowska

85 749 77 62

łódzkiego

Emilia Charyło

85 749 77 48

małopolskiego

Ewa Sobiech

85 749 77 61

mazowieckiego

Agnieszka Józefowicz

85 749 77 46

opolskiego

Maciej Pankiewicz

85 749 77 30

podkarpackiego

Małgorzata Jelska

85 749 77 20

podlaskiego

Elżbieta Tomaszewska

85 749 77 90

pomorskiego

Justyna Gęsich

85 749 77 89

śląskiego

Aneta Rakowska

85 749 77 87

świętokrzyskiego

Justyna Gęsich

85 749 77 89

warmińsko-mazurskiego

Małgorzata Jelska

85 749 77 20

wielkopolskiego

Damian Wajszczyk

730 151 060

zachodniopomorskiego

Anna Maria Witkowska

730 121 050
85 749 77 60


Na formularzu wykazywane są dane dotyczące sadzenia drzew i krzewów w zadrzewieniach oraz pozyskiwania drewna (grubizny) z zadrzewień. Badanie prowadzone jest metodą pełną, tzn. obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który powinien zostać złożony do dnia 1 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022. Szczegóły dotyczące składania sprawozdań statystycznych znajdują się na stronie:  e-Statystyka.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdania?
Obowiązek składania sprawozdania dotyczy podmiotów gospodarki narodowej niezależnie od prowadzonej działalności, w przypadku gdy posiadają lub prowadzą nasadzenia zadrzewień, z wyjątkiem urzędów gmin i dzielnic m.st. Warszawy. 
Podmiotami sprawozdawczymi są więc przede wszystkim: nadleśnictwa Lasów Państwowych, dyrekcje parków narodowych, zarządcy/zarządy dróg publicznych, elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty i inne zakłady przemysłowe.

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sprawozdaniem L-02 prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Urzędu:

 

Dla jednostek z terenu województwa:

Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami

Telefony

E-mail

dolnośląskiego

Emilia Charyło

85 749 77 48

kujawsko-pomorskiego

Anna Maria Witkowska

730 121 050
85 749 77 60

lubelskiego

Ewa Sobiech

85 749 77 61

lubuskiego

Agata Jagłowska

85 749 77 62

łódzkiego

Emilia Charyło

85 749 77 48

małopolskiego

Ewa Sobiech

85 749 77 61

mazowieckiego

Agnieszka Józefowicz

85 749 77 46

opolskiego

Maciej Pankiewicz

85 749 77 30

podkarpackiego

Małgorzata Jelska

85 749 77 20

podlaskiego

Elżbieta Tomaszewska

85 749 77 90

pomorskiego

Justyna Gęsich

85 749 77 89

śląskiego

Aneta Rakowska

85 749 77 87

świętokrzyskiego

Justyna Gęsich

85 749 77 89

warmińsko-mazurskiego

Małgorzata Jelska

85 749 77 20

wielkopolskiego

Damian Wajszczyk

730 151 060

zachodniopomorskiego

Anna Maria Witkowska

730 121 050
85 749 77 60

 

Na formularzu wykazywane są dane charakteryzujące powierzchnię gruntów leśnych, rozmiar i strukturę prac hodowlanych oraz pozyskanie drewna. Badanie prowadzone jest metodą pełną, tzn. obejmuje wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który powinien zostać złożony do dnia 20 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022.
Szczegóły dotyczące składania sprawozdań statystycznych znajdują się na stronie: e-Statystyka.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdania?
Sprawozdanie sporządzają zarządy powiatów (miast na prawach powiatu), w ścisłym kontakcie z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych (czy dyrekcjami parków narodowych) w przypadku powierzenia im przez starostę obowiązków w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (art. 5 ustawy o lasach z dn. 28 września 1991 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1275).

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sprawozdaniem L-03 prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Urzędu:

 

Dla jednostek z terenu województwa:

Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami

Telefony

E-mail

dolnośląskiego

Emilia Charyło

85 749 77 48

kujawsko-pomorskiego

Anna Maria Witkowska

730 121 050
85 749 77 60

lubelskiego

Ewa Sobiech

85 749 77 61

lubuskiego

Agata Jagłowska

85 749 77 62

łódzkiego

Emilia Charyło

85 749 77 48

małopolskiego

Ewa Sobiech

85 749 77 61

mazowieckiego

Agnieszka Józefowicz

85 749 77 46

opolskiego

Maciej Pankiewicz

85 749 77 30

podkarpackiego

Małgorzata Jelska

85 749 77 20

podlaskiego

Elżbieta Tomaszewska

85 749 77 90

pomorskiego

Justyna Gęsich

85 749 77 89

śląskiego

Aneta Rakowska

85 749 77 87

świętokrzyskiego

Justyna Gęsich

85 749 77 89

warmińsko-mazurskiego

Małgorzata Jelska

85 749 77 20

wielkopolskiego

Damian Wajszczyk

730 151 060

zachodniopomorskiego

Anna Maria Witkowska

730 121 050
85 749 77 60

 

 

Wynikowe informacje statystyczne z badań z zakresu leśnictwa dostępne są w:

 • publikacjach statystycznych, m.in.:
  • „Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2021 r.”,
  • „Zielone Płuca Polski w 2018 r.”,
  • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2022”,
  • „Ochrona środowiska 2022”,
  • „Rocznik statystyczny województwa podlaskiego”,
  • „Województwo podlaskie. Podregiony, powiaty, gminy”,
  • „Rachunki leśne w Polsce w 2020 r.”,
  • „Leśnictwo w 2021 r.”;
 • Dziedzinowej Bazie Wiedzy Leśnictwo;
 • tablicach wynikowych (z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej);
 • Banku Danych Lokalnych.

Część danych dostępna jest w formie elektronicznej na stronie internetowej GUS, z pozostałych można korzystać w informatoriach urzędów statystycznych.

Do góry