Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:usługi

Treści 30

1.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w grudniu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.12.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
2.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
3.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.10.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
4.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.09.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
5.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w sierpniu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
6.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.07.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
7.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
8.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w maju 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
9.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.04.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
10.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w marcu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
11.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2023 - W lutym br. jedynie podmioty z sekcji informacja i komunikacja wyrażają pozytywną opinię na temat koniunktury gospodarczej (po negatywnej sprzed miesiąca). W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane są oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w styczniu br. Poprawa...
12.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w styczniu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2023 - W styczniu br. we wszystkich badanych obszarach oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne. Najgorsze nastroje panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakresie zakwaterowania i gastronomii – największy spadek wartości wskaźnika ogólnego...
13.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w grudniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2022 - W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne, ale lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Największa poprawa nastrojów była widoczna w opinii wyrażonej przez podmioty z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i...
14.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2022 - W listopadzie utrzymują się negatywne oceny koniunktury w budownictwie (spadek o 10,6 p. proc. w porównaniu z październikiem) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 7 p. proc.). Wzrost wartości wskaźników odnotowano w czterech obszarach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa,...
15.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.10.2022 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę bardziej negatywnie niż we wrześniu. Największy spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od...
16.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2022 - We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w sierpniu. Największe pogorszenie ocen odnotowano w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi....
17.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w sierpniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2022 - W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub wyższym od notowanego w lipcu. Największą poprawę ocen odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej....
18.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.07.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Największe pogorszenie nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły oraz przetwórstwo...
19.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2022 - W czerwcu w porównaniu z majem największe pogorszenie koniunktury nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, największa poprawa w budownictwie. Do badania za bieżący miesiąc - odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań...
20.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w maju 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju oceniają koniunkturę gorzej niż w kwietniu. Największe pogorszenie nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największa poprawa – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie...
21.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.04.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Oceny spadły jedynie w budownictwie. Największa poprawa nastąpiła w sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
22.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w marcu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2022 - W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w lutym. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa....
23.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę negatywnie. Ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja....
24.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w styczniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa....
25.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w grudniu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej niż w listopadzie. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo oraz handel hurtowy, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny wzrosły. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w...
26.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w sekcji przetwórstwo przemysłowe wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się lub są podobne...
27.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.10.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak we wrześniu br. Oceny wzrosły jedyniew sekcji budownictwo. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 października – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ...
28.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa. W...
29.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w sierpniu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w lipcu br. Wyjątkiem jest sekcja przetwórstwo przemysłowe oraz handel hurtowy, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny wzrosły. Największe...
30.
Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.07.2021 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę lepiej lub podobnie jak w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania...
Do góry