W lutym br. jedynie podmioty z sekcji informacja i komunikacja wyrażają pozytywną opinię na temat koniunktury gospodarczej (po negatywnej sprzed miesiąca). W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane są oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w styczniu br. Poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w opinii jednostek świadczących usługi w zakresie zakwaterowania i gastronomii — wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 12,7 w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Wyjątkiem jest budownictwo, gdzie wartość tego wskaźnika jest taka sama jak w styczniu br. (minus 18,6).