Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie województwa podlaskiego przeprowadzane są przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Realizowane są poprzez bezpośredni kontakt z respondentem lub telefonicznie.

Gdy skontaktuje się z Tobą ankieter w celu realizacji badania możesz:

  • sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS (informacje o aktualnie trwających badaniach znajdziesz tutaj)
  • zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc pod numer:

85 749 77 44, 695 255 183 - Urząd Statystyczny w Białymstoku: Małgorzata Majewska-Maksymiuk

86 215 41 41 - Urząd Statystyczny w Białymstoku Oddział w Łomży: Marzena Dąbkowska

87 563 54 86 - Urząd Statystyczny w Białymstoku Oddział w Suwałkach: Maria Łapińska

22 279 22 22 - infolinia statystyczna

lub przy pomocy aplikacji dostępnej pod linkiem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/

  • umówić się na inny termin badania.

Ankieter statystyczny odwiedzający respondenta posiada legitymację służbową ze zdjęciem.

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

  • gospodarstw domowych,
  • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
  • rolnicze.

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Ich realizację, zgodnie z przyjętą metodologią i organizacją, koordynują urzędy statystyczne w poszczególnych województwach, a z wylosowanymi do badania gospodarstwami domowymi lub rolnymi kontaktują się ankieterzy statystyczni będący ich pracownikami.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest określona próba, czyli część gospodarstw domowych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

Wykaz realizowanych badań i terminy ich przeprowadzania zawiera program badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów (program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 znajdziesz tutaj).

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

  • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np.: badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie aktywności ekonomicznej ludności, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych,
  • badania cykliczne – powtarzane w określonych odstępach czasu, np.: uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych, europejskie badanie warunków życia ludności, badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badanie budżetu czasu ludności, badanie spójności społecznej,
  • badania jednorazowe – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Poufność danych

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.

Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są do zachowania tajemnicy statystycznej przyrzeczeniem złożonym na piśmie. Za jej naruszenie, zgodnie z przepisami ustawy o statystyce publicznej, grozi kara pozbawienia wolności.

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Do góry