Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 poz. 773).

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi wpisywanemu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa się w urzędzie statystycznym województwa właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosek o skreślenie – w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech objętych wpisem albo skreślenie podmiotu.


Wnioski RG-OP i RG-OF przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Białymstoku,  pokój nr 8, parter, telefon 85 749 77 82, 85 749 77 74, 85 749 77 19.

Formularze

Więcej informacji
 

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS.

Więcej informacji
 

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom, na ich wyraźne żądanie, wydawane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Białymstoku,  pokój nr 8, parter, telefon 85 749 77 82, 85 749 77 74, 85 749 77 19.

Prośba o wydanie zaświadczenia o numerze REGON


Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i odpłatnie w zależności od zakresu danych.

Więcej informacji
 

Udostępnianie wyciągów z rejestru REGON na indywidualne zamówienia, realizowane jest w siedzibie Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Pisemne zamówienie można złożyć w pokoju nr 8, przesłać pocztą na adres ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok lub pocztą elektroniczną .


Poza realizacją zamówień na wyciągi z rejestru REGON, wszelkie sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru,  a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone również w Oddziałach: w Łomży i w Suwałkach.

REGON

 Urząd/Oddział

 Adres

 Telefon

 Urząd Statystyczny w Białymstoku

 ul. Krakowska 13
 15-875 Białystok
 parter, pokój nr 8

 85 749 77 82
 85 749 77 74
 85 749 77 54
 85 749 77 19

 Urząd Statystyczny w Białymstoku
 Oddział w Łomży

 ul. Nowa 2
 18-400 Łomża
 III piętro, pokój nr 327

 86 215 41 36
 86 215 41 37

 Urząd Statystyczny w Białymstoku
 Oddział w Suwałkach

 ul. 1 Maja 13
 16-400 Suwałki
 I piętro, pokój nr 3

 87 563 54 85
 87 563 54 80

 
Do góry