W notatce przedstawiono informacje dotyczące wartości produktu krajowego brutto, produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz wartości dodanej brutto w regionie Podlaskie w porównaniu z innymi regionami.