W notatce przedstawiono informacje dotyczące wstępnego szacunku wartości produktu krajowego brutto oraz produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w regionie podlaskim w porównaniu z innymi regionami.