W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące ruchu granicznego na granicy polsko-białoruskiej, m.in. liczbę przekroczeń granicy polsko-białoruskiej zarówno przez cudzoziemców jak i Polaków, cele wizyty, odległość miejsca zamieszkania i dokonania zakupów od granicy, częstotliwość przekraczania granicy oraz wydatki ponoszone przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.