W notatce przedstawiono informacje na temat gmin w Polsce, w tym w województwie podlaskim, o najwyższym spadku liczby ludności do 2030 r., jak również gmin, w których przewiduje się wzrost liczby mieszkańców. Dane zostały opracowane na podstawie "Prognozy ludności gmin na lata 2017–2030" opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny.