Opracowanie zawiera informacje dotyczące podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim. Dane prezentowane są według sektorów własności, form organizacyjno-prawnych, sekcji PKD 2007 oraz powiatów.