W opracowaniu zaprezentowano informacje dotyczące m.in. dojeżdżających do pracy w województwie podlaskim według lokalizacji miejsca pracy, płci, miejsca zamieszkania, grup wieku, a także wyjeżdżających do pracy, kierunków wyjazdów do pracy i przyjeżdżających do pracy. Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.