W notatce przedstawiono wyniki badania struktury wynagrodzeń według zawodów w województwie podlaskim w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.