W notatce przedstawiono podstawowe dane o wypadkach przy pracy w województwie podlaskim, tj. liczbę wypadków, liczbę poszkodowanych czy dominujące grupy wydarzeń powodujące urazy podczas pracy.