Opracowanie dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie obsadzonych i wolnych miejsc pracy według zawodów i rodzajów działalności oraz o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym.