Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010 wzrósł odsetek gospodarstw prowadzących wyłącznie produkcję roślinną. Zwiększyła się powierzchnia zasiewów i łąk trwałych, zaś zmniejszeniu uległa powierzchnia pastwisk i upraw trwałych. W analizowanym okresie znacznie zwiększyła się liczba drobiu, wzrost wystąpił również w przypadku pogłowia bydła, natomiast spadek zanotowano w liczebności stada świń. Wyższe niż dziesięć lat wcześniej było zużycie nawozów mineralnych i wapniowych. Poprawiło się wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki. Zmniejszeniu uległa natomiast liczba gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego uzyskujących dochody z prowadzonej działalności rolniczej.