Opracowanie zawiera wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2021 r. Zaprezentowano w nim m.in. dane dotyczące dochodów i wydatków gospodarstw domowych, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia w niektóre przedmioty trwałego użytkowania. W opracowaniu dostępne są także informacje na temat ubóstwa oraz ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.