W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące kapitału naturalnego, m.in. różnorodności biologicznej i surowców mineralnych, jak również środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności oraz informacje na temat polityk gospodarczych i ich następstw.