W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące bilansu gruntów leśnych, bilansu zasobów drzewnych na pniu oraz rachunków ekonomicznych działu leśnictwo i pozyskiwanie drewna w Polsce. Rachunki środowiskowe i ekonomiczne dla lasów w Polsce opracowywane są zgodnie z metodologią Europejskich Rachunków Leśnych (EFA).