Według metodologii Europejskich Rachunków Leśnych (EFA), produkcja globalna leśnictwa i pozyskiwania drewna w Polsce w 2018 r. wyniosła 23,9 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 0,7%.

W końcu 2018 r. powierzchnia gruntów leśnych w Polsce wyniosła 9459,5 tys. ha i w ciągu roku zwiększyła się o 12,5 tys. ha. W wyniku przeklasyfikowania gruntów nieleśnych na grunty leśne przybyło 13,0 tys. ha, natomiast z powodu wylesień ubyło niespełna 0,5 tys. ha gruntów leśnych.

Powierzchnia gruntów leśnych w lasach dostępnych dla pozyskiwania drewna w końcu 2018 r. wyniosła 9153,7 tys. ha i stanowiła, podobnie jak rok wcześniej, 96,8% powierzchni gruntów leśnych ogółem.