Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na terenie województwa podlaskiego zlokalizowanych było 406,6 tys. mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje sanitarne (wodociąg, ustęp i łazienkę), tj. o 13,4% więcej w odniesieniu do wyników spisu z 2011 r. Liczba budynków, do których doprowadzone były wodociąg, kanalizacja i centralne ogrzewanie wyniosła 147,0 tys., co oznacza wzrost o 8,2% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r.