Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Konferencja - Niesamodzielna starość - 22 września 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

W dniu 22 września br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Mickiewicza 3, sala konferencyjna) odbyła się konferencja naukowa poświęcona osobom starszym pt. Niesamodzielna starość. Wydarzenie to zorganizowane było przez Rządową Radę Ludnościową, Wojewodę Podlaskiego, Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku. Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji zajmujących się osobami starszymi, organizacji skupiających osoby starsze, jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki, jak również mediów i wszystkich tych, którym nieobcy jest temat przewodni tego przedsięwzięcia.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Podczas obrad zostały poruszone zagadnienia dotyczące zachodzących w naszym kraju zmian demograficznych w ujęciu czasowym i terytorialnym oraz związanego z nimi nowego ryzyka socjalnego, jak też terytorialnego zróżnicowania jakości życia osób w późnej starości w województwie podlaskim oraz przestrzennego zróżnicowania szansy uzyskania wsparcia. Zaprezentowane zostały także kwestie dotyczące sytuacji osób starszych w Polsce, medycznego i społecznego aspektu pacjenta geriatrycznego, wzajemnej zależności jako postulowanego modelu później starości, opieki, pomocy i wsparcia osób w wieku sędziwym oraz wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.

Konferencję zakończyła dyskusja poświęcona tematowi przewodniemu tego wydarzenia.


Do góry