Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Udział w zespołach zewnętrznych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komitet Sterujący Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Dorota Wyszkowska (Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku) - przedstawiciel Urzędu Statystycznego w pracach Komitetu
Anna Szeszko (Kierownik Podlaskiego Ośrodka Badań Regionalnych) - stały zastępca przedstawiciela Urzędu Statystycznego w pracach Komitetu

Do zadań Komitetu Sterującego Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego należy m.in.:

  • analiza zgodności założeń i opracowań dotyczących strategii z dokumentami krajowymi i europejskimi,
  • weryfikowanie i opiniowanie projektu strategii,
  • analiza merytoryczna opracowań diagnostycznych,
  • kontrola procesu wdrażania strategii i programów operacyjnych.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

Renata Łapińska (Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych) – członek Rady

Rada jest organem powołanym do współpracy z Wojewodą Podlaskim w zakresie sporządzania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Zespół ds. monitorowania sytuacji osób starszych w województwie podlaskim

Sylwia Romańska (Ośrodek Badań i Analiz Gospodarki Senioralnej) – członek Zespołu

Zespół został powołany Zarządzeniem Wojewody Podlaskiego w 2016 r. Do zadań zespołu należy monitorowanie sytuacji osób starszych z terenu województwa podlaskiego dla określenia rzeczywistej sytuacji tych osób.

Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku

Ewa Kamińska-Gawryluk (Dyrektor Urzędu) – członek Rady

Do góry