Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Porozumienia o współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Porozumienie pomiędzy Urzędem Statystycznym w Białymstoku a NBP

W dniu 3 marca 2023 r. w Białymstoku zostało zawarte porozumienie partnerskie pomiędzy Urzędem Statystycznym w Białymstoku reprezentowanym przez Ewę Kamińską - Gawryluk – Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie w imieniu i na rzecz którego działa Piotr Draus – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Białymstoku.

Porozumienie Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

W dniu 15 grudnia 2022 r. pomiędzy Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej reprezentowanym przez dr hab. Inż. Katarzynę Halicką, prof. PB – Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania PB a Urzędem Statystycznym w Białymstoku reprezentowanym przez Ewę Kamińską-Gawryluk - Dyrektora Urzędu podpisano porozumienie partnerskie deklarujące wolę współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych, analiz społeczno-ekonomicznych i zajęć dydaktycznych.

Porozumienie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

W dniu 27 stycznia 2012 r. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach reprezentowaną przez prof. dr hab. Jerzego Sikorskiego - Rektora PWSZ w Suwałkach a Urzędem Statystycznym w Białymstoku reprezentowanym przez Ewę Kamińską-Gawryluk - Dyrektora Urzędu podpisano porozumienie partnerskie deklarujące wolę współpracy w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i opracowań analityczno-statystycznych.

Porozumienie Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 6 września 2010 r. pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku reprezentowanym przez Roberta Ciborowskiego - Dziekana Wydziału a Urzędem Statystycznym w Białymstoku reprezentowanym przez Ewę Kamińską-Gawryluk - Dyrektora Urzędu podpisano porozumienie partnerskie deklarujące wolę zintensyfikowania współpracy w zakresie wspólnych działań badawczych, publikacyjnych oraz promocyjnych.

Porozumienie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

W dniu 23 czerwca 2010 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Jarosława Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego i Bogusława Dębskiego - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego a Urzędem Statystycznym  w Białymstoku reprezentowanym przez Ewę Kamińską-Gawryluk - Dyrektora Urzędu podpisano porozumienie partnerskie deklarujące wolę zintensyfikowania współpracy w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania nowych inicjatyw na rzecz programowania rozwoju i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego.

Listy intencyjne Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku

W dniach 24 marca 2005 r. oraz 26 marca 2009 r. pomiędzy Zespołem Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku reprezentowanym przez mgr Alinę Grażynę Kuptel – Dyrektora Zespołu Szkół a Urzędem Statystycznym w Białymstoku reprezentowanym przez Ewę Kamińską-Gawryluk - Dyrektora Urzędu zostały podpisane listy intencyjne na rzecz partnerstwa edukacyjnego oraz podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  Porozumienia mają na celu podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego, a także oferty edukacyjnej szkoły poprzez dopasowanie jej do potrzeb rynku pracy.

Do góry