Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Projekty analityczno-badawcze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Białymstoku w oparciu o zgłaszane przez regionalnych odbiorców potrzeby informacyjne wydał następujące opracowania o charakterze analitycznym:

„Euroregion Puszcza Białowieska w 2011 r.”

Folder „Euroregion Puszcza Białowieska w 2011 r.” powstał w wyniku współpracy Urzędu Statystycznego w Białystoku z regionalnymi urzędami statystycznymi w Brześciu i Grodnie oraz ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Podstawowym celem wydania folderu było zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na informacje dotyczące obszarów przygranicznych zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej. Wypełnienie istniejącej luki informacyjnej stało się możliwe dzięki współpracy w zakresie działalności publikacyjnej, nawiązanej w ostatnich latach pomiędzy US Białystok a urzędami statystycznymi na Białorusi.

„Województwo podlaskie w świetle spisów powszechnych”

W 2013 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku włączył się w obchody 500-lecia województwa podlaskiego organizowane przez Urząd Marszałkowski, przygotowując z okazji jubileuszu pozaplanową okolicznościową publikację pt. „Województwo podlaskie w świetle spisów powszechnych”. Zaprezentowano w niej statystyczny obraz województwa, stworzony na podstawie spisów ludności dokonywanych już od czasów I Rzeczypospolitej, w trudnym dla kraju okresie zaborów, w czasach niepodległej II Rzeczypospolitej, aż po okres od zakończenia II wojny światowej do roku 2011, w którym przeprowadzono ostatni spis ludności w Polsce.

„Pogranicze polsko-białoruskie w 2010 r.”

Urząd Statystyczny w Białymstoku, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Brzeskiego, Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego oraz Urzędem Statystycznym w Lublinie, opracował i wydał w 2013 r. publikację zatytułowaną „Pogranicze polsko-białoruskie w 2010 r.” W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące warunków naturalnych, stanu i ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, warunków życia oraz gospodarki w regionach pogranicza polsko-białoruskiego, czyli województwach lubelskim i podlaskim po stronie polskiej oraz obwodach brzeskim i grodzieńskim po stronie białoruskiej. Celem publikacji jest nie tylko przedstawienie i porównanie sytuacji społecznej i gospodarczej w sąsiadujących ze sobą regionach przygranicznych, ale także pokazanie ich specyfiki i charakterystycznych cech.

Do góry