Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US - archiwum

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAD-2900-2/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wykonanie, dostawa i montaż mebli w ramach modernizacji pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System lnformacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych Ośrodków Informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”. 04.08.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.08.2014
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 04.08.2014
Załącznik nr 1a – Formularz cenowy 04.08.2014
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 04.08.2014
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 04.08.2014
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 04.08.2014
Załącznik nr 5 – Wykaz głównych dostaw 04.08.2014
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 04.08.2014
Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa 04.08.2014
Wybór oferty 20.08.2014
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia 29.08.2014
WAD-29071-11/2014
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13, na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych Ośrodków Informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”. 25.07.2014
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 25.07.2014
Załącznik nr 2 - Projekt wykonawczy - część I zamówienia 25.07.2014
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót - część I zamówienia 25.07.2014
Załącznik nr 4 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część I zamówienia 25.07.2014
Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy - część II zamówienia 25.07.2014
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót - część II zamówienia 25.07.2014
Załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część II zamówienia 25.07.2014
Wybór oferty 19.08.2014
WAD-2900-1/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych Ośrodków Informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”. 16.07.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 16.07.2014
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy w zakresie części lll zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 16.07.2014
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 1 ustawy 16.07.2014
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 16.07.2014
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych 16.07.2014
Załącznik nr 6 - Wykaz głównych dostaw 16.07.2014
Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 8a - Wzór umowy - część I zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 8b - Wzór umowy - część II zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 8c - Wzór umowy - część III zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - część I zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót - część I zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część I zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 12 - Projekt wykonawczy - część II zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 13 - Przedmiar robót - część II zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część II zamówienia 16.07.2014
Załącznik nr 15 - Projekt - część III zamówienia 16.07.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców 25.07.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców 28.07.2014
Unieważnienie części III zamówienia 31.07.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.08.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy II części zamówienia modernizacja sieci LAN 18.08.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy I części zamówienia - modernizacja pomieszczeń Urzęu Statystycznego w Białymstoku na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji 21.08.2014
WAD-29071-6/2014
Zapytanie ofertowe dotyczące Opracowania dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13 28.02.2014
Formularz ofertowy 28.02.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców 05.03.2014
Wybór oferty 10.03.2014
Do góry