W notatce przedstawiono informacje dotyczące przeciętnych cen zakupu/sprzedaży oraz średnich cen dzierżawy 1 ha gruntów ornych i łąk w obrocie prywatnym w województwie podlaskim w porównaniu z krajem.