W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, miast na prawach powiatu, województwa) w województwie podlaskim w 2018 r. Źródłem informacji są sprawozdania Ministerstwa Finansów.